Barion Pixel

Informace o kamerovém systému

Pro splnění svých povinností zveřejňuje správce osobních údajů Martin Staněk povinné informace o způsobu nakládání s osobními údaji jím získanými na základě níže uvedeného právního základu. Níže uvedené údaje jsou určeny pro všechny subjekty údajů jímž jsou tím poskytnuty potřebné údaje o nakládání s jejich osobními údaji.

Základní informace

 • Správce osobních údajů: Martin Staněk
 • Účel zpracování osobních údajů: Ochrana majetku před krádeží, Ochrana majetku svěřeného třetí stranou, Ochrana majetku před vandalismem, Ochrana zdraví osob
 • Právní základ zpracování: Oprávněný zájem na ochraně majetku a zdraví správce a třetích osob.
 • Kontaktní údaje:
  • Martin Staněk
  • 775316480
  • packapizzeria@gmail.com
 • Vaše práva: Proti zpracování osobních údajů můžete vznést námitku prostřednictvím výše uvedených kontaktů v tomto textu.

Dostupné dokumenty