Barion Pixel

Jak se vyhnout pokutě od úřadu pro ochranu osobních údajů

Provozujete-li kamerový systém se záznamem, jste tím automaticky v hledáčku Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tento úřad má na starosti dohled nad dodržováním platné legislativy, jež se týká ochrany a nakládání s osobními údaji. Jako provozovatel kamerového systému můžete mít za povinnost tuto legislativu dodržovat. Je tedy vhodné vědět, zdali se vás GDPR nařízení týká a zdali ho dodržujete.

Jak by na mě mohli přijít

Úřad pro ochranu osobních údajů již nevede žádný registr provozovatelů kamerových systémů jako dříve, ale může na vás přijít hned několika způsoby:

  • Kamerový systém je vidět a při zběžné kontrole jej neskryjete. Lze jej tedy velmi jednoduše odhalit a zkontrolovat.
  • Nahlásí vás naštvaný nebo nespokojený zákazník, případně váš nájemce nebo nespokojený zaměstnanec. Pro nahlášení stačí zaslat email na Úřad pro ochranu osobních údajů a ten je povinen provést šetření jakým způsobem nakládáte s osobními údaji.
  • Zaznamenáte-li trestný čin a budete chtít použít záznam na svou ochranu, natočený pachatel nebo jeho právní zástupce, jako první zkusí zjistit, zdali jste takovýto důkaz pořídili legální cestou. Což znamená, že dodržujete všechna platná nařízení a máte zpracovanou GDPR dokumentaci. V opačném případě následuje pokuta a zamítnutí záznamu jako důkazu.
Service Middle Image

Z toho vyplívá, že pokud máte kamerový systém, u kterého máte povinnost nakládat s osobními údaji podle nařízení GDPR je nanejvýš vhodné toto nařízení dodržovat. Jinak se vystavujete pokutě od úřadu. V případě, že budete chtít využít kamerové záznamy ke své obraně, obrátí se tyto důkazy proti vám a jako poškozený zde bude vystupovat pachatel na záznamech.

Jak se tedy vyhnu pokutě

Pokud máte povinnost nakládat s osobními údaji dle nařízení GDPR, je nutné dodržovat všechna právní ustanovení, která jsou v něm uvedena. To znamená dodržovat zejména tyto body:

  • Mít vhodně zpracovanou směrnici o nakládání s osobními údaji.
  • Mít uveřejněné veškeré informace, jež musí zpracovatel osobních údajů uveřejnit.
  • Správně informovat všechny potenciální osoby, jež mohou být zaznamenány na kamerový systém.
  • Vymezené pravomoci a zabezpečený přístup k osobním údajům.
  • V rámci lhůt zpracovávat veškeré dotazy od veřejnosti (od subjektů údajů).
  • Nakládat s osobními údaji jen v rámci nařízení GDPR a dle zpracovaných směrnic.
  • Provádět pravidelné záznamy o funkci kamerového systému a jeho zabezpečení.

Výše uvedený soupis bodů obsahuje pouze základní přehled, jež se může měnit a doplňovat v závislosti typu kamerového systému, jeho způsobu užití a účelu, ke kterému byl instalován. Není to tedy plnohodnotný soupis. Ten lze přesně stanovit pouze vypracováním GDPR dokumentace k vašemu konkrétnímu kamerovému systému.

Bude mi to k něčemu?

Toto je nejdůležitější otázka. Určitě nechceme abyste zbytečně vyhodili čas a peníze. Proto jsme pro vás vytvořili jednoduchého průvodce, který vyhodnotí zdali se na vás podmínky GDPR vztahují nebo ne. Tím se ujistíte, zdali vám nabízená služba bude užitečná nebo ne.

POTŘEBUJI TO?