Barion Pixel

Registrace kamerového systému

Pořízení bezpečnostního kamerového systému sebou nese určité právní kroky, jež musí jeho provozovatel nebo správce splnit. Ty je nutné provést, aby byl kamerový systém dostatečně zlegalizován a odpovídal aktuálním právním požadavkům a tím byl legálně provozován. Nesplnění vede k porušování platných zákonů a k pokutám.

Dříve se bezpečnostní kamerové systémy musely registrovat do úředního registru bezpečnostních kamer u Úřadu pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ. Toto nahlášení kamerového systému do registru bezpečnostních kamer již není povinné. Nové evropské nařízení o ochraně osobních údajů označované jako GDPR povinnost registrace zrušilo.

GDPR nahrazuje registraci

Avšak místo zaregistrování bezpečnostního kamerového systému je dnes nutné vytvořit takzvanou GDPR dokumentaci, která nahrazuje samotnou registraci do registru bezpečnostních kamer. Přenáší se tak povinnost registrace bezpečnostních kamer na poctivost provozovatele nebo správce kamerového systému při nakládání s osobními údaji. Ten se díky evropskému nařízení a GDPR dokumentaci zavazuje k podmínkám, podle nichž bude bezpečnostní kamerový systém provozovat.

ÚOOÚ kontroluje GDPR dokumentaci.

Původní registraci bezpečnostního kamerového systému ÚOOÚ využíval k možnosti kontrolovat jednotlivé subjekty, zdali provozují kamerový systém podle aktuálně platné legislativy ČR. Nyní bez registrace bezpečnostních kamerových systémů využívá úřad možnosti náhodné kontroly na základě nahlášení od subjektu údajů (osob jež mohou být zaznamenány na kamerovém systému). Z tohoto důvodu je nutné mít dobře zpracovanou dokumentaci GDPR, která zohledňuje veškeré způsoby nakládání s osobními údaji, jež byly získány tímto bezpečnostním kamerovým systémem.

GDPR chrání osobní údaje

Zpracování veškerých nutných dokumentů pro legalizaci bezpečnostního kamerového systému je nutné udělat již před jeho vlastní instalací. Je nutné zvolit správný účel, za jakým bude bezpečnostní kamerový systém provozován. Jakým způsobem budou zpracovávány osobní údaje jednotlivých subjektů údajů. Pokud správce kamerového systému není schopen předložit při kontrole kamerového systému GDPR dokumentaci a prokázat, že podle ní nakládat s osobními údaji, vystavuje se značné pokutě od úřadu pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ. Navíc kamerové důkazy, které tak to získá z bezpečnostního kamerového systému nelze použít pro obhajobu jeho majetkových práv. Pohlíží se na ně jako na nelegálně získané důkazy (kamerové záznamy). Proto kamerový systém bez GDPR dokumentace je nepoužitelný pro ochranu majetku jeho provozovatele.

Bez GDPR je kamerový systém nelegální.

Požadavky na kamerové systémy

  • Účel provozování.
  • Kladné balanční testy.
  • GDPR dokumentace.
  • Správné označení.
  • Volba pověřených osob.
  • Zabezpečení osobních údajů.
  • Nakládání podle GDPR.

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.