Barion Pixel

Do kdy musím správce vyřídit žádost

19.května 2020

Nařízení GDPR striktně definuje lhůty pro vyřizování žádostí od subjektů údajů. V článku 12 odstavce 3 se uvádí že správce poskytne subjektu údajů na žádost informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Tuto lhůtu lze prodloužit v případě potřeby maximálně o dva měsíce s ohledem na složitost a počet vyřizovaných žádostí. V takovém případě je správce povinen informovat subjekt údajů do jednoho měsíce o tomto prodloužení a toto prodloužení vhodně zdůvodnit.

Prodloužení lhůty se netýká správce pokud bude jeho vyřízení žádosti zamítavé. Pokud žádost zamítne, musí ji zamítnout do jednoho měsíce.

Tagy článku:

Formuláře GDPR pro vás

Získejte všechny potřebné formuláře a provozní knihu kamerového systému pro legální zpracování osobních údajů.