Barion Pixel

Souhlas s kamerovým systémem

Od roku 2018 bylo zavedeno evropské nařízení GDPR o nakládání s osobními údaji. Tato právní úprava evropské unie se týká i bezpečnostních kamerových systémů. Ty totiž svým zaznamenáváním dění před bezpečnostními kamerami defakto ukládají osobní údaje ve formě videozáznamu. Nakládání s osobními údaji požaduje souhlas jednotlivých osob jejichž údaje se zpracovávají. Vyvstává otázka, jakým způsobem lze provozovat bezpečnostní kamerový systém, aby byl legální a v mezích aktuální právní úpravy jako je nový občanský zákoník NOZ a nařízení evropské unie o nakládání s osobními údaji GDPR.

Evropské nařízení GDPR totiž požaduje souhlas od osob, s jejichž osobními údaji nakládáte a také zavádí možnost odvolání tohoto souhlasu.

  • Co to znamená pokud provozujete kamerový systém?
  • Je nutné získat souhlas od každého, kdo vstoupí do monitorovaného prostoru?
  • Co když zaznamenána osoba odvolá svůj souhlas?

Účel kamerového systému

Bezpečnostní kamerový systém je provozován za účelem oprávněných zájmů příslušného správce bezpečnostního kamerového systému podle nařízení GDPR. To znamená, že od jednotlivých osob, jež jsou zaznamenány na bezpečnostní kamerový systém není nutné získávat podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů. Tyto osoby vám souhlas dávají tím, že vstoupí do správně označeného monitorovaného prostoru bezpečnostních kamer. Proto je nutné veškeré prostory snímané bezpečnostními kamerami správně označit. Samotné označení však nestačí. Je to jenom jeden ze základních kroků k legalizaci kamerového systému.

Dále je nutné informovat všechny subjekty údajů tedy osoby zaznamenané na bezpečnostní kamerový systém o způsobu nakládání s jejich osobními údaji. To se provádí zpřístupněním veřejné části dokumentace GDPR zpracované pro váš bezpečnostní kamerový systém.

Klíčem je správné označení monitorovaných prostor.

Souhlas a odvolání souhlasu

Evropské nařízení o nakládání s osobními údaji GDPR říká, že pokud osoba dá souhlas se zpracováním osobních údajů,má i právo tento souhlas kdykoliv odvolat. To znamená, že každá osoba, která vstoupila do monitorovaného prostoru a tím vám dala souhlas, jej může odvolat. Vy jako správce bezpečnostního kamerového systému musíte žádost o odvolání souhlasu zpracovat a vyřídit.

Pokud nemáte vážný důvod k dalšímu zpracování osobních údajů této osoby, jste povinni vymazat veškeré záznamy této osoby z vašeho bezpečnostního kamerového systému. Není se však čeho obávat, v případě správně zpracované GDPR dokumentace k vašemu bezpečnostnímu kamerovému systému je tento úkon velmi jednoduchý a rychlý.

Daný souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat..

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.