Barion Pixel

Kamerový systém v bytovém domě a SVJ

Bezpečnostní kamerový systém je jednou z nejpoužívanějších možností, jak zabezpečit ochranu společného majetku v bytovém domě nebo v domě společenství vlastníků jednotek SVJ. Lze tak velmi efektivně a jednoduše zajistit důkazy o poškozování společného majetku v domě a zjednodušit vymáhání majetkových práv. Ale pouze pokud je bezpečnostní kamerový systém správně a legálně provozován.

Pokud se společenství vlastníků jednotek SVJ nebo majitel domu rozhodne pro využití bezpečnostních kamer k zabezpečení majetku, je nutné dodržet určité pravidla, aby byl bezpečnostní kamerový systém provozován v mezích zákona. Kamerový systém totiž z pohledu evropského nařízení GDPR zasahuje do soukromí jednotlivých nájemníků domu. Proto je nutné s bezpečnostním kamerovým systémem a zejména se získanými záznamy zacházet velmi obezřetně.

Správce musí dodržet nařízení GDPR.

Rozhodnutí o pořízení

Rozhodnutí o pořízení kamerového systému do bytového domu je pouze na majiteli domu případně na představenstvu SVJ v závislosti na platných stanovách. Jednotliví nájemníci bytového domu do tohoto procesu nemohu zasahovat a zablokovat pořízení bezpečnostního kamerového systému. Je však nutné kamerový systém správně nainstalovat a rozmístit a zajistit jeho soulad s požadavky aktuálního právního znění.

Umístění kamer

Vzhledem k tomu, že kamerový systém se nejčastěji pořizuje za účelem ochrany společného majetku vlastníků jednotek nebo majetku majitele domu, je nutné na to brát ohled při rozmístění jednotlivých bezpečnostních kamer. Bezpečnostní kamery nesmí zasahovat do soukromí osob v míře, jež je vyšší větší než zájem na ochranu majetku SVJ nebo majitele domu. To znamená, že žádná z kamer nesmí monitorovat vnitřní části bytů nebo samotné vchody do bytů případně části domu, kde se odehrává soukromý život obyvatel.

Právní podklad

Pro správně legálně vedený bezpečnostní kamerový systém je nutné zpracovat takzvanou GDPR dokumentaci. GDPR dokumentace obsahuje mimo jiné popis toho, jak je nakládáno se záznamy získanými z bezpečnostního kamerového systému. Dále za jakým účelem jsou tyto záznamy používány a v jakých mezích. Uvádí také, kdo má přístup k záznamům a jak dlouho mohou být záznamy ukládány.

Správce prokazuje účel užívání kamerového systému.

GDPR dokumentaci je třeba připravit před samotným spuštěním bezpečnostního kamerového systému a splnit veškeré kroky, které jsou k jeho spuštění potřeba. Všechny tyto kroky bude majitel kamerového systému prokazovat při případné kontrole od úřadu pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ. Případně při použití důkazů k obhajobě svých majetkových práv u soudu.

Řešení GDPR ve 3 krocích

Vyřešte GDPR dokumentaci ke svému kamerovému systému rychle a jednoduše za příznivou cenu. Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek.

1

Registrace

Zaregistrujte se na tomto portále.

2

Výběr

Zvolte si vytvoření GDPR dokumentace.

3

Vyplnění

Vyplňte potřebné údaje pro GDPR.