Barion Pixel

Mám kamerový systém, co potřebuji?

Instalací kamerového systému to nekončí ale spíše začíná. Jeho zapnutím totiž začínáte sbírat osobní údaje ve formě video záznamů. Ty je nutné dobře chránit před zneužitím a jejich sběr minimalizovat tak, abyste co nejméně zasahovali do soukromí osob na záznamech. Nikdo určitě nechce být na každém kroku sledován. Za tímto účelem bylo v roce 2018 schváleno evropské nařízení GDPR, které upravuje veškeré nakládání s osobními údaji včetně kamerových záznamů.

Pokud tedy provozujete kamerový systém, online kamery, fotopasti nebo jiné záznamové zařízení za účelem ochrany majetku, je třeba zjistit, zdali se vás nařízení GDPR také týká. Blíže se na to podíváme v tabulce níže. Pokud se vás týká, musíte podle něj se záznamy nakládat. To znamená splnit několik důležitých kroků. Jako je například správné označení prostor nebo zpracování pravidel o nakládání s osobními údaji, aby bylo provozování vašeho kamerového systému v mezích zákona a tím také legální.

Co je tedy nutné:

  • Monitorované prostory dostatečně označit.
  • Vypracovat dokumenty o nakládání s osobními údaji.
  • Zpřístupnit informace o nakládání s osobními údaji.
  • Nakládat s osobními údaji dle nařízení GDPR.
  • Několik dalších povinností.

A zejména nakládat se záznamy pouze za účelem, za kterým jste si kamerový systém pořídili, tedy v našem případě za účelem ochrany majetku a zdraví osob.

Mám kamerový systém, co potřebuji?

Zjistěte, jestli se vás GDPR týká

Většiny kamerových systémů se nařízení GDPR týká, ale existují i výjimky. V následující tabulce zjistíte, jak jste na tom s vaším kamerovým systémem. Stačí určit typ objektu, ve kterém provozujete kamerový systém tedy osoby, které budou na záznamech a jaký prostor kamery monitorují.

Prostory
vnitřní/společné
Venkovní
areál/zahrada
Část veřejného
prostranství
Sousední
pozemky/objekty¹
Rodinný dům²
jen rodinní příslušníci
Nepotřebuje Nepotřebuje Potřebuje Zakázáno
Bytový dům
nájemníci, členové SVJ, návštěvy
Potřebuje Potřebuje Potřebuje Zakázáno
Obchod/restaurace
zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé
Potřebuje Potřebuje Potřebuje Zakázáno
Kanceláře/sklady
zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé
Potřebuje Potřebuje Potřebuje Zakázáno
  • 1. Pouze v případě, že rodinný dům nepronajímáte ani v něm neprovozujete podnikání, tudíž se zde nepohybují vaši zákazníci nebo nájemníci.
  • 2. Lze monitorovat pouze v případě souhlasu vlastníka pozemku/objektu.

Mýty o GDPR a kamerách

Na veřejnosti koluje spousty různých mýtů a nepřesností. Tyto mýty jednotliví provozovatelé kamerových systémů přebírají a nevědomky se tak vystavují postihům ze strany kontrolních úřadů. Pojďme si ty nejčastější mýty uvést na pravou míru:

Instalační firma říkala, že GDPR nepotřebuji: Většina techniků instalačních firem se v právních aspektech GDPR vůbec neorientuje. To je hlavní důvod, proč většinou raději zákazníkovi řeknou, že GDPR nepotřebuje. Nechtějí totiž tuto věc se zákazníkem řešit, protože mu neumí poradit a bojí se, aby to po nich zákazník nechtěl vyřešit. Dobrá instalační firma vás minimálně odkáže správným směrem tak, aby vás nevystavila možnému postihu od kontrolních úřadů.

Co od nás dostanete s GDPR pro kamerové systémy

Mám firmu ve svém soukromém objektu, tak to nemusím řešit: Bohužel tento mýtus je velmi častý. To, zdali svou firmu provozujete ve svém objektu nebo v pronajatém nemá žádný vliv na GDPR. Důležité je, kdo se může objevit na záznamech. Pokud vaše kamery zachytí třetí osoby, to znamená i nájemníky, zaměstnance nebo zákazníky, musíte vždy uvést svůj kamerový systém do souladu s GDPR.

Kamery nenahrávají, tak nemusím řešit GDPR: Jedná se o dlouho zakořeněné nepsané pravidlo a dnes již mýtus, který tolerovaly v minulosti i kontrolní úřady. V dnešní době pod nařízení GDPR spadají jak zaznamenávané kamery, tak i kamery bez záznamu, on-line kamery nebo například i fotopasti.

Stačí mi cedulka o kamerovém systému a víc nepotřebuji: Spousta provozovatelů si myslí, že označením prostor vhodnou cedulkou vyřešili všechny své povinnosti vůči GDPR. Bohužel tomu tak není. Je nutné provést mnohem více kroků k legálnímu provozu kamerového systému. Navíc většina cedulek označující kamerový systém ani neodpovídá platné legislativě.

Všichni v SVJ s kamerami souhlasili, tak nemusíme řešit GDPR: To, že máte postavený kamerový systém na souhlasu subjektů údajů je sice pěkné ale ve většině případů nepoužitelné. Souhlas je odvolatelný a v momentě, kdy vám první obyvatel souhlas odvolá, musíte kamerový systém vypnout. Navíc v takovém případě máte povinnost získat i souhlas od nájemníků a všech vstupujících osob, tedy i například od návštěv a dalších osob. Opravdu to tak máte?

Kdysi jsem se zaregistroval na ÚOOÚ, tak je vše v pořádku: bývávalo, před účinností GDPR byla jako jedna povinnost i registrace kamerového systému u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tato praxe ale byla ukončena v roce 2018 zavedením nařízení GDPR. Nyní je nutné provozovat kamerový systém dle nařízení GDPR, a to i v případě, že jste si jej pořídili před jeho účinností.

Nejste si stále jisti?

Určitě nechceme abyste zbytečně vyhodili čas a peníze. Proto jsme pro vás vytvořili jednoduchého průvodce, který vyhodnotí zdali se na vás podmínky GDPR vztahují nebo ne. Tím se ujistíte, zdali vám nabízená služba bude užitečná nebo ne.