Barion Pixel

Provozování kamerového systému sebou nese jisté legislativní nároky. Ty jsou dány zejména tím, že kamerový systém zaznamenává videosekvence, jež mohou obsahovat záběry osob pohybujících se v monitorovaném prostoru. Tím dochází ke sběru osobních údajů. S osobními údaji souvisí i povinnost nakládat s nimi tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Zde se uplatňuje nařízení evropské unie o nakládání s osobními údaji GDPR. GDPR požaduje zavedení odpovědných osob, jež zajistí správné nakládání s osobními údaji. Tyto osoby poté nesou i zodpovědnost za nakládání s kamerovými záznamy podle nařízení GDPR.

Pokud tedy provozujete kamerový systém, je nutné si zjistit, zadli se vás nařízení GDPR týká. Také jestli máte zpracované dokumenty pro GDPR k vašemu kamerovému systému. Následně se seznámit s odpovědností, kterou nesete jako provozovatel kamerového systému. Je to nejjednodušší cesta, jak se vyhnout problémům s úřady, které kontrolují nakládání s osobními údaji.

Kamerový systém a zákazníci v obchodě

15.listopadu 2021

Majitel či provozovatel obchodu nebo jiné komerční plochy má právo chránit svůj majetek prostřednictvím kamerového systému. Rozhodnutí je čistě na něm. Žádný zákazník nebo zaměstnanec obchodu mu v ...

  • 13
  • Chcete vědět více...

Kamera na cizím objektu

22.listopadu 2021

Pokud chcete instalovat kameru na cizí objekt budete potřebovat povolení majitele objektu. To samé platí i v případě, že budete chtít monitorovat cizí objekt. Zde je třeba podotknout, že například ...

  • 12
  • Chcete vědět více...

Kamera na pronajatém objektu

22.listopadu 2021

Pokud potřebujete instalovat a provozovat kamerový systém v pronajatém objektu bude se souhlas majitele objektu řídit nájemní smlouvou. Samotné provozování kamerového systému v pronajatém objektu j...

  • 9
  • Chcete vědět více...

Kamera míří na souseda

15.září 2021

Máte kamerový systém a vaše kamera míří na sousední pozemek nebo na pozemek či majetek třetí osoby? V takovém případě narušujete soukromí této osoby a měli byste s tím přestat. Takto získané důkazy...

  • 17
  • Chcete vědět více...

Problematický soused a kamerový systém

23.listopadu 2021

Máte problematického souseda a rádi by jste tento problém řešili kamerovým systémem? Takovýto problém lze řešit kamerou pouze částečně. Nelze totiž nainstalovat kamerový systém tak, aby sledoval i ...

  • 3
  • Chcete vědět více...