Barion Pixel

Označení kamerového systému

Správné označení monitorování prostoru je alfou a omegou legálně provozovaného kamerového systému. Pokud máte správně nainstalovaný kamerový systém, zajištěnou GDPR dokumentaci a nakládáte podle ní se záznamy jako s osobními údaji, ale nemáte správně označený kamerový systém přichází veškerá investice do kamer vniveč.

Proč právě označení

Kamerový systém pro ochranu majetku a zdraví nelze legálně provozovat bez souhlasu subjektu údajů (osob vstupujících do monitorované oblasti), jež vám vstupují do monitorované oblasti kamerového systému. U kamerového systému se ale nevyžaduje písemný nebo ústní souhlas, jako je to běžné u jiného zpracování osobních údajů. Zde subjekt údajů dává souhlas se záznamem svých osobních údajů (osobní údaj je to, že je pořízen jeho obraz kamerovým systémem) tím, že vstoupí do monitorované oblasti i přes to, že byl informován vhodným nápisem před vlastním vstupem. Pokud zde není informace o kamerovém systému, subjekt údajů o něm neví, a proto vám tím nemůže dát svobodný souhlas.

Jaké je správné označení

Správné označení kamerového systému lze rozdělit na dvě části. Na vhodné umístění označovacích cedulí a na správné provedení označovací cedule.

Jaké je vhodné umístění označovací cedule? Důležité je, aby do monitorovaného objektu nevedla žádná oficiální cesta, které není označena cedulí o kamerovém systému. Případný pachatel se poté nemůže vymlouvat, že nedal souhlas ke svému zaznamenání na kamerový systém. A to z důvodu, že nebyl dostatečně seznámen s přítomností kamerového systému.

Jaká je vhodná forma označovací cedule? Z běžné praxe vychází a doporučuje to i Úřad pro ochranu osobních údajů, aby označovací cedule měla následující parametry:

  • Obsahuje text „Kamerový systém se záznamem“.
  • Obsahuje čitelný piktogram kamery.
  • Obsahuje identifikaci správce kamerového systému.
  • Obsahuje kontakt k získání informací o kamerovém systému.
  • Cedule je čitelná ze vzdálenosti aspoň 5 metrů.

Označení kamerového systému je alfou a omegou legalizace.

Na co si dát pozor při označení

  • Správný formát a čitelné provedení označovací cedule.
  • Vhodně označené všechny vchody do monitorované oblasti.
  • Uvedení správce kamerového systému nebo zodpovědné osoby.
  • Uvedení kontaktu k získání informací o zpracování osobních údajů.
  • Cedule musí být před monitorovanou oblastí nikoliv až po vstoupení do záběru kamer.

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.