Barion Pixel

Označení kamerového systému

Správné označení monitorování prostoru je alfou a omegou legálně provozovaného kamerového systému. Pokud máte správně nainstalovaný kamerový systém, zajištěnou GDPR dokumentaci a nakládáte podle ní se záznamy jako s osobními údaji, ale nemáte správně označený kamerový systém, přichází veškerá investice do kamer vniveč.

Proč právě označení

Kamerový systém pro ochranu majetku a zdraví nelze legálně provozovat bez souhlasu subjektu údajů (osob vstupujících do monitorované oblasti), jež vám vstupují do monitorované oblasti kamerového systému. U kamerového systému se ale nevyžaduje písemný nebo ústní souhlas, jako je to běžné u jiného zpracování osobních údajů. Zde subjekt údajů dává souhlas se záznamem svých osobních údajů (osobní údaj je to, že je pořízen jeho obraz kamerovým systémem) tím, že vstoupí do monitorované oblasti i přes to, že byl informován vhodným nápisem před vlastním vstupem. Pokud zde není informace o kamerovém systému, subjekt údajů o něm neví, a proto vám tím nemůže dát svobodný souhlas.

Většina označovacích cedulí ve veřejném prostoru neodpovídá platné legislativě.

Jaké je správné označení

Správné označení kamerového systému lze rozdělit na dvě části. Na vhodné umístění označovacích cedulí a na správné provedení označovací cedule.

Jaké je vhodné umístění označovací cedule? Důležité je, aby do monitorovaného objektu nevedla žádná oficiální cesta, které není označena cedulí o kamerovém systému. Případný pachatel se poté nemůže v případě vašeho uplatnění kamerovách záznamů jako důkazů proti němu bránit, že nedal souhlas ke svému zaznamenání na kamerový systém. A to z důvodu, že nebyl dostatečně seznámen s přítomností kamerového systému.

Jaká je vhodná forma označovací cedule? Z běžné praxe vychází a doporučuje to i Úřad pro ochranu osobních údajů, aby označovací cedule měla následující parametry:

 • Obsahuje například text „Prostor monitorován kamerovým systémem“.
 • Obsahuje čitelný piktogram kamery.
 • Výše uvedené je čitelné ze vzdálenosti aspoň 5 metrů.
 • Cedule dále obsahuje:
 • Obsahuje jasnou identifikaci správce kamerového systému.
 • Obsahuje kontakt k získání dalších informací o kamerovém systému.
 • Obsahuje účel a právní základ užití kamerového systému.
 • Obsahuje základní informace o právech subjektů údajů.

Označení kamerového systému je alfou a omegou legalizace.

Pokud označovací cedule neobsahuje výše uvedené, může být považována za neplatnou a v takovém případě nedochází k získávání svobodného souhlasu od vstupujících osob. Jistě jste si nyní všimli, že většina současných cedulí nesplňuje tyto podmínky. Toto je dáno většinou amatérskou výrobou cedulí a kopírováním jednotlivých designů cedulí ve veřejném prostoru.

Na co si dát pozor při označení

 • Správný formát a čitelné provedení označovací cedule.
 • Vhodně označené všechny vchody/přístupové cesty do monitorované oblasti.
 • Uvedení správce kamerového systému nebo zodpovědné osoby.
 • Uvedení kontaktu k získání informací o zpracování osobních údajů.
 • Cedule musí být před monitorovanou oblastí nikoliv až po vstoupení do záběru kamer.
 • Pokud je kamerový systém včetně záznamu, je vhodné tuto skutečnost uvést.

Je dobré vzít na vědomí, že označení prostoru vhodnou cedulí je jen první krok k legálnímu provozu kamerového systému. Další důležitou částí je správné nakládání s osobními údaji dle GDPR dokumentace ke konkrétnímu kamerovému systému. Nebo například vedení průkazného záznamu o zpracování osobních údajů.

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.