Barion Pixel

Kamerový systém a evropské nařízení GDPR

Pořízení a provozování bezpečnostního kamerového systému sebou nese jistá pravidla, která musí provozovatel takového systému splnit. Jedná se zejména o ochranu osobních údajů. Ty se získávají díky ukládání a zpracování záznamů z bezpečnostních kamer. Obsah těchto záznamů je považován za osobní údaj, pokud na něm lze identifikovat jakoukoliv osobu.

Pravidla používání kamerového systému a nakládání s osobními údaji upravuje nový občanský zákoník NOZ a zejména evropské nařízení o nakládání s osobními údaji zvané GDPR. Pro provoz kamerového systému je nutné splnit veškeré podmínky uvedené v těchto právních úpravách. Bez nich vám hrozí při kontrole z úřadu pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ značná pokuta za jejich porušení.

Kamery a občanský zákoník

Samotný občanský zákoník upravuje, jakým způsobem můžete bezpečnostní kameru použít k ochraně svého majetku a zdraví a jakou mírou můžete zasahovat do soukromí ostatních osob při této ochraně. Lze tedy provozovat bezpečnostní kamerový systém tak, aby neomezoval a ostatní osoby na jejich svobodách a nezasahoval do jejich soukromí vyšší mírou než je nutné.

Bezpečnostní kamery a GDPR

Evropské nařízení GDPR upravuje to, jakým způsobem můžete nakládat se záznamy, které získáte z bezpečnostního kamerového systému. Nastavuje se zde, jakým způsobem se s takovými údaji nakládá, komu je můžete předat a za jakým účelem je můžete použít. Pro legální používání bezpečnostního kamerového systému je tedy nutné zajistit splnění všech podmínek, které tyto právní úpravy požadují. Až poté je možné přistoupit k instalaci a provozu kamerového systému.

Několika krokový proces legalizace kamer.

Celý proces legalizace kamerového systému se skládá z několika kroků, které je nutné splnit. Většina z nich je daná nařízením evropské unie GDPR. Jedná se o tyto kroky:

  • Volba účelu provozu kamerového systému.
  • Provedení testu oprávněných zájmů a balančních testů.
  • Hodný výběr a umístění bezpečnostních kamer a jejich označení.
  • Vytvoření GDPR dokumentace kamerového systému.
  • Zabezpečení osobních údajů získaných z kamerového systému.
  • Volba osob jež budou nakládat se záznamy.

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.