Barion Pixel

Musím provést balanční test pro svůj kamerový systém?

19.února 2021

Počítáte s provozováním kamerového systému nebo jej již provozujete? Máte založené zpracování osobních údajů z jeho provozu na základě oprávněného zájmu podle článku 6 odstavce 1 písmene f evropského nařízení GDPR? Potom máte i povinnost provést balanční test již před samotným zahájením zpracování osobních údajů.

Nařízení GDPR vyžaduje provedení balančního testu, pokud zpracováváte osobní údaje na základě oprávněného zájmu. Na tomto základě jsou osobní údaje z kamerových systémů zpracovávány nejčastěji. Forma a způsob provedení balančního testu nařízení GDPR neukládá ale při kontrole budete muset prokázat, že jste jej provedli.

Co je balanční test?

Balanční test posuzuje a porovnává váš oprávněný zájem na zpracování osobních údajů proti právům a svobodám osob, jejichž osobní údaje hodláte zpracovávat. Posuzuje tak, zdali je váš oprávněný zájem dostatečně silný, abyste zpracování osobních údajů mohli provádět. Balanční test má několik fází, jež na konci zhodnotí, zda je zpracování osobních údajů proveditelné a je optimální cestou, jak dosáhnout cíle, na němž máte oprávněný zájem.

Fáze balančního testu

  • Váha oprávněného zájmu.
  • Nevyhnutelnost zpracování osobních údajů.
  • Důsledky zpracování osobních údajů.
  • Způsob informování subjektů údajů.
  • Přijaté záruky pro ochranu osobních údajů.

Tagy článku:

Balanční test zdarma

Proveďte si zdarma balanční test pro váš kamerový systém na našem portále. Bez závazků, rychle a jednoduše.