Barion Pixel

Kamerový systém a nový občanský zákoník

6.ledna 2021

Kamerový systém a obecně podmínky ochrany soukromí podléhají primárně novému občanskému zákoníku. Pozor, neplést si to s ochranou osobních údajů a nařízením evropské unie GDPR. Proto je třeba se na kamerové systémy dívat perspektivou obou zákonných norem a přizpůsobit tak kamerový systém a formu jeho nasazení.

V případě, že kamerový systém pořizuje záznam, upravuje takovéto jednání občanský zákoník v paragrafu 86 kde stanovuje:

Znění: Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.

Pokud tedy kamerový systém porušuje toto zákonné ustanovení je nutné postupovat právní cestou. Nejprve je vhodné se obrátit na správce kamerového systému a upozornit jej na nezákonné jednání. Následně se lze obrátit na soud s žalobou na ochranu osobnosti a domáhat se nápravy jednání a upuštění od vzniklého neoprávněného zásahu do soukromí.

Tagy článku:

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.