Jak dlouho mohu uchovávat záznamy pořízené kamerovým systémem?

7.června 2019

Uchovávání kamerových záznamů je dovoleno pouze po nezbytně nutnou dobu. Toto lze chápat jako dobu, za kterou lze zjistit trestný čin nebo újmu na majetku, který je kamerovým systémem monitorován. Jakákoliv delší doba je považována za porušení podmínek GDPR.

Nejčastěji se používá doma 2 až 5 dnů v zdůvodnitelných případech i více. Tato doba by neměla překročit 30 dnů, ale lépe 21 dnů pročež už musí být silný důvod.

Pokud správce objekt užívá na denní bázi, je obhajitelná doba

...více v tomto článku získáte po registraci.

Registrovat se