Barion Pixel

Jak dlouho mohu uchovávat záznamy pořízené kamerovým systémem?

7.června 2019

Uchovávání kamerových záznamů je dovoleno pouze po nezbytně nutnou dobu. Toto lze chápat jako dobu, za kterou lze zjistit trestný čin nebo újmu na majetku, který je kamerovým systémem monitorován. Jakákoliv delší doba je považována za porušení podmínek GDPR.

Nejčastěji se používá doma 2 až 5 dnů v zdůvodnitelných případech i více. Tato doba by neměla překročit 30 dnů, ale lépe 21 dnů pročež už musí být silný důvod.

Pokud správce objekt užívá na denní bázi, je obhajitelná doba od 3 do 5 dnů. Pokud je objekt navštěvován méně častěji nebo nelze přistupovat k záznamům denně, může se tomu úměrně doba uchování záznamu prodloužit. Pokud například správce objekt navštěvuje jednou za 14 dnů, lze tuto dobu nastavit s určitou rezervou, tedy například na 18 dnů.

Tagy článku:

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.