Barion Pixel

Balanční test v GDPR a k čemu je dobrý

11.března 2020

Pokud zpracováváte ososbní údaje, může se vás týkat provedení balančního testu. Jeho nutnost provedení je dána zajména v případě zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu, tedy podle článku 6 odstavce 1 písmene f evropského nařízení GDPR. Nejčastěji se takto zpracovávají osobní údaje získané z kamerových systémů za účelem ochrany majetku a zdraví osob.

Pokud tedy spadá vaše zpracování osobních údajů do této kategorie, je nutné, provést balanční test. Ten posuzuje na jedné straně váš oprávněný zájem a na druhé straně zájmy a základní práva nebo svobody subjektů údajů. Defakto, balanční test říká, jak moc zasahuje váš oprávněný zájem do zájmů osob, jejichž data zpracováváte.

Provedení balančního testu je v takovém případě povinné ale evropské nařízení GDPR neudává jeho formu. Je čistě na vás, jak ho provedete. Je však nutné v případě kontroly zpracování osobních údajů úřadem, předložit jeho výsledek. Proto se doporučuje ho provést písemně a uchovat pro případné kontroly.

Balanční test postupně prochází a posuzuje jednotlivé aspekty budoucího zpracování osobních údajů a zvažuje, jak velké zásahy budou prováděny na základě oprávněného zájmu do osobních údajů osob. Na základě takového posouzení poté vyjde, zdali je zpracování osobních údajů uskutečnitelné a jaké je nutné provést záruky, aby nedošlo k poškození subjektů údajů.

Fáze balančního testu

  • Váha oprávněného zájmu.
  • Nevyhnutelnost zpracování osobních údajů.
  • Důsledky zpracování osobních údajů.
  • Způsob informování subjektů údajů.
  • Přijaté záruky pro ochranu osobních údajů.

Tagy článku:

Balanční test zdarma

Proveďte si zdarma balanční test pro váš kamerový systém na našem portále. Bez závazků, rychle a jednoduše.