Barion Pixel

Jak na kamerový systém bez obav z porušení GDPR

6.října 2023

Provozování kamerového systému v souladu s GDPR vyžaduje řadu kroků, které zajišťují ochranu osobních údajů. Následující postup vám pomůže implementovat a provozovat kamerový systém bez obav z porušení GDPR:

  • Určete účel zpracování: Měli byste mít jasně definovaný a legitimní důvod pro provozování kamerového systému. Toto může zahrnovat ochranu majetku, zajištění bezpečnosti nebo jiné legitimní důvody.
  • Test oprávněnosti: Před instalací kamer byste měli provést hodnocení dopadu na ochranu údajů, které hodnotí rizika spojená s provozem kamerového systému a identifikuje opatření k jejich řešení.
  • Minimalizace dat: Snažte se zaznamenávat pouze ty oblasti, které jsou nezbytné pro váš stanovený účel. Nepoužívejte kamery v místech, kde lidé mají legitimní očekávání soukromí, např. v převlékárnách, odpočívárnách nebo toaletách.
  • Označení: Umístěte jasně viditelné a čitelné cedulky informující veřejnost o monitorování kamerami. Tyto cedulky by měly obsahovat také kontaktní údaje správce.
  • Omezení přístupu: Ujistěte se, že máte v zajištěna řádná opatření k zajištění bezpečnosti uložených záznamů. Přístup k záznamům by měl mít pouze autorizovaný personál určený správcem dat.
  • Uchovávání záznamů: Záznamy by měly být uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu. Stanovte jasnou politiku pro smazání záznamů po určité době.
  • Respektování práv subjektů údajů: Buďte připraveni reagovat na žádosti od jednotlivců týkající se jejich práv vyplývajících z GDPR, např. právo na přístup k osobním údajům nebo právo na výmaz.
  • Pověřenec pro ochranu údajů: Pokud je to v kontextu velikosti vašeho provozu vyžadováno, jmenujte pověřence pro ochranu údajů (DPO), který bude dohlížet na soulad s GDPR a bude hlavním kontaktním bodem pro otázky týkající se ochrany osobních údajů. Ve většině běžných provozů jež využívají kamerový systém stačí jmenovat kontaktní osobu.
  • Pravidelná revize: Pravidelně provádějte kontroly svého kamerového systému a s ním spojených procesů, abyste se ujistili, že stále splňují požadavky GDPR a že jsou přijata veškerá potřebná opatření k ochraně osobních údajů.
  • Školení a osvěta: Ujistěte se, že všichni, kdo pracují s kamerovým systémem nebo mají přístup k záznamům, jsou řádně vyškoleni v oblasti GDPR a rozumějí svým povinnostem týkajícím se ochrany osobních údajů.

Dodržování kroků zajišťují ochranu osobních údajů umožní legálně provozovat kamerový systém.

Dodržováním těchto kroků a pravidelnou revizí vašich postupů můžete provozovat kamerový systém bez obav z porušení GDPR. Pokud máte jakékoli pochybnosti, je vždy dobré konzultovat se s odborníkem na ochranu dat.

Tagy článku:

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.