Barion Pixel

Jak nakládat s osobními údaji z kamerového systému podle GDPR

22.února 2023

Pokud provozujete kamerový systém, který zaznamenává veřejné prostory a může tak zachytit osobní údaje (např. tváře lidí apod.), je důležité dbát na soulad s GDPR. Zde je několik klíčových kroků a doporučení, jak správně nakládat s osobními údaji z kamerového systému v souladu s GDPR:

  • Legitimní účel: Musíte mít legitimní důvod pro zaznamenávání a uchovávání obrazového materiálu. To může zahrnovat zabezpečení majetku, prevenci trestné činnosti apod.
  • Informovanost: Veřejnost musí být informována o tom, že je monitorována. To se obvykle dělá prostřednictvím jasně viditelných informačních cedulí, které uvádějí, že je daná oblast monitorována kamerovým systémem.
  • Omezení uchovávání: Záznamy by neměly být uchovávány déle, než je nutné pro účely, pro které byly pořízeny. Pokud např. kamera slouží k zabezpečení majetku, neměly by se záznamy uchovávat zbytečně dlouho bez důvodu.
  • Zabezpečení záznamů: Ujistěte se, že záznamy jsou bezpečně uloženy a chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo poškozením.
  • Přístup k záznamům: Osoby, které jsou na záznamech zachyceny, mají podle GDPR právo na přístup k svým osobním údajům. To znamená, že pokud vás někdo požádá o zobrazení nebo výpis záznamu, kde se objevuje, měli byste být schopni takový záznam poskytnout (s výjimkou situací, kdy by to mohlo ohrozit práva a svobody ostatních).
  • Odpovědná osoba: Pokud jde o větší organizace nebo složitější kamerové systémy, může být užitečné mít osobu odpovědnou za zpracování údajů (Data Protection Officer), která dohlíží na dodržování GDPR a je kontaktním bodem pro veřejnost.
  • Hodnocení dopadu na ochranu údajů: Před pořízením kamerového systému je doporučeno provést testy oprávněnosti a balanční testy. To vám umožní provést hodnocení dopadu na ochranu údajů a pomůže identifikovat a minimalizovat rizika spojená s vaším kamerovým systémem.
  • Omezení účelu: Záznamy by měly být používány pouze pro účel, pro který byly pořízeny. Pokud například kamera slouží k zabezpečení majetku, záznamy by neměly být používány pro úplně jiný účel, jako je monitorování výkonnosti zaměstnanců.
  • Minimalizace údajů: Pokud je to možné, zkuste používat technologie, které minimalizují množství zaznamenávaných osobních údajů. Například kamerový systém může být nastaven tak, aby se zapínal jen v určité časy nebo reagoval pouze na pohyb ve vymezené oblasti, pokud to splňuje účel monitorování.

Závěrem, provozování kamerového systému v souladu s GDPR vyžaduje řadu opatření. Doporučuje nechat přípravu GDPR dokumentů a opatření pro ochranu osobních na odbornících, aby bylo zajištěno řádné dodržování těchto pravidel.

Tagy článku:

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.