Barion Pixel

Jak obhájit kamerový systém v bytovém domě

16.září 2020

Základním kamenem při obhajobě kamerového systému bytovém domě je správně zpracována dokumentace GDPR podle všech nutných pravidel a právní úpravy. Bez tohoto bodu se žádný kamerový systém neobejde, avšak není to vše, co je třeba. Další důležitou věcí je správné označení kamerového systému a správné oznámení o jeho užívání v bytovém domě.

Prokazování oprávněného zájmu

Kontrola kamerového systému od úřadu pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ vždy požaduje prokázání přiměřenosti užití a proporcionality mezi účelem a ochranou soukromí. Dostatečné zdůvodnění na jakém základě byl kamerový systém nainstalován a zda nemohlo být využito jiného způsobu k zabezpečení majetku. Za tímto účelem je třeba nejlépe předložit zpracovaný například balanční test, test nevyhnutelnosti a test oprávněných zájmů. Tyto testy dokazují, že takovýto kamerový systém je pro správce kamerového systému nejlepší možné řešení. A nelze toto řešení nahradit jiným řešením, které méně zasahuje do soukromí jednotlivých obyvatel bytového domu.

Vhodnost rozmístění

Úřad dále kontroluje, jaké části domu jsou kamerovým systém snímány a zdali jednotlivé kamery neporušují nařízení GDPR a nenarušují soukromí jednotlivých obyvatel. To znamená, že kamery nesmí zabírat určité části bytového domu, v nichž se odehrává soukromý život jednotlivých obyvatel.

Co je třeba mít

  • Test oprávněných zájmů, test nevyhnutelnosti a balanční test.
  • Interní směrnici o nakládání s osobními údaji.
  • Veřejná pravidla o nakládání s osobními údaji.
  • Vhodně informované nájemníky a majitele bytů.
  • Správně označený kamerový systém.
  • Správně zabezpečené záznamy získané z kamerového systému.
  • Dobře zpracované nakládání s osobními údaji.

Výše uvedené nemusí být vyčerpávající a úřad má právo kontrolovat vše, co se týká zpracování osobních údajů nejen vaším kamerovým systémem.

Tagy článku:

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.