Barion Pixel

Jak obhájit kamerový systém na pracovišti

21.září 2020

Kamerový systém na pracovišti je velmi problémová záležitost zejména z pohledu GDPR a ochrany osobních údajů. V případě kontroly z úřadu pro ochranu osobních údajů je nutné, jej správně obhájit. V opačném případě může dojít k udělení pokuty. Abyste byli schopni správně uhájit svůj kamerový systém jako zaměstnavatel, který máte určen ke kontrole nakládání s majetkem zaměstnanci, je nutné splnit určité podmínky.

Nutné podmínky ke kontrole

  1. Musíte mít závažný důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti.
  2. Musíte správně informovat zaměstnance o způsobu kontroly.
  3. Musíte správně nastavit dobu chování záznamu.

Toto jsou tři nejdůležitější body, které je třeba mít správně rozmyšlené a připravené pro případnou kontrolu. Tyto body vycházejí jak z nařízení GDPR tak z pracovního práva. Nelze jen tak kontrolovat zaměstnance, zda pracují nebo nepracují. Tím by docházelo k zásahu do jejich svobod a narušování jejich soukromí. Ke kontrole kamerovým systémem musíte mít velmi závažný důvod, který leží v ochraně majetku zaměstnavatele. Čím vyšší hodnota chráněného majetku, tím může být větší zásah do soukromí zaměstnance.

O kontrole je nutné zaměstnance správně informovat. Nejčastější způsob je uvedení této skutečnosti a způsobu kontroly ve firemních směrnicích, s kterými je každý zaměstnanec seznámen a má k nim přístup.

Jak dlouho uchovávat záznamy

Dobu po kterou uchovávat záznamy z kamerového systému je třeba nastavit tak, aby zbytečně nezasahovala do soukromí zaměstnanců. Ale tak aby umožňovala v případě škody na majetku možnost využít získaných kamerový záznamů k obhájení práv zaměstnavatele. Zbytečně dlouhá doba bývá často terčem pokud úřadu pro ochranu osobních údajů. Nejlepší je určit za jakou minimální dobu se může škoda na majetku projevit a na tuto dobu nastavit uchovávání záznamů. Nejčastěji se využívá doba mezi 2 až 5 dny.

Tagy článku:

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.