Barion Pixel

Jak předat kamerové záznamy bez porušení GDPR

6.října 2023

Pokud potřebujete předat získané kamerové záznamy, je důležité postupovat v souladu s nařízením GDPR a zásadami ochrany osobních údajů. Zde je několik doporučených kroků jak postupovat:

 • Ověřte legitimnost požadavku: Ujistěte se, že máte oprávněný důvod k předání záznamů. Může to být např. požadavek od policie nebo jiného oprávněného orgánu. Ale také od občana jež byl poškozen například trestným činem, který byl zaznamenán na vašem kamerovém systému.
 • Minimalizace dat: Pokud je to možné, předejte pouze relevantní část záznamu. Například pokud někdo žádá o záznamy týkající se konkrétního incidentu, neposílejte celodenní záznam.
 • Anonymizace: Pokud je to relevantní a možné, anonymizujte osoby, které nejsou předmětem požadavku. To může zahrnovat rozmazání obličejů nebo jiných identifikovatelných rysů.
 • Zabezpečení přenosu: Pokud záznamy posíláte elektronicky, použijte zabezpečené metody přenosu, např. šifrovaný e-mail, zabezpečené cloudové úložiště nebo fyzická média (např. flash disk) doručená osobně nebo prostřednictvím důvěryhodného kurýra.
 • Uchování dokumentace: Vždy si uchovejte záznam o tom, komu, kdy a proč jste záznamy předali. To vám může pomoci při potřebě prokázat dodržení pravidel GDPR.
 • Informujte subjekty údajů: V některých případech může být vhodné informovat osoby, které jsou na záznamech zachyceny, o jejich předání, pokud to GDPR vyžaduje a pokud tím neohrozíte např. probíhající vyšetřování.
 • Dohody o zpracování údajů: Pokud předáváte záznamy třetí straně, která bude záznamy zpracovávat za vás (např. bezpečnostní firma nebo právní kancelář), měli byste mít s touto stranou uzavřenu dohodu o zpracování osobních údajů.
 • Omezení použití: Pokud předáváte záznamy někomu jinému, ujistěte se, že je informován o omezeních jejich použití a že je nesmí použít k jiným účelům než k těm, pro které byly poskytnuty.
 • Zničení po použití: Pokud byly záznamy předány pro konkrétní účel a tento účel byl splněn, měli byste požádat o jejich zničení.
 • Vždy zkontrolujte legitimnost požadavku na předání osobních údajů a zajistěte minimalizaci předávaných dat.

  Při předávání kamerových záznamů je vždy dobré konzultovat se specialistou na ochranu dat nebo právním poradcem, aby bylo zajištěno plné dodržení GDPR a dalších relevantních právních předpisů.

  Tagy článku:

Formuláře GDPR pro vás

Získejte všechny potřebné formuláře a provozní knihu kamerového systému pro legální zpracování osobních údajů.