Barion Pixel

Jak správně označit kamerový systém z pohledu GDPR

4.ledna 2023

Označení kamerového systému v souladu s GDPR je klíčové pro informovanost subjektů údajů (lidí, kteří mohou být kamerou zachyceni). GDPR klade velký důraz na transparentnost a informovanost, což znamená, že lidé by měli být jasně informováni o tom, kdy a proč jsou monitorováni.

Zde je několik kroků a doporučení, jak správně označit kamerový systém z pohledu GDPR:

  • Umístění značky: Značka oznamující provoz kamerového systému by měla být umístěna na viditelném místě, tak aby lidé mohli být informováni před vstupem do monitorované oblasti.
  • Jasné a srozumitelné informace: Text na značce by měl být jasný a srozumitelný. Měl by informovat o tom, že je oblast monitorována kamerou se záznamem.
  • Identita provozovatele: Značka by měla uvádět, kdo je provozovatelem kamerového systému, tedy kdo zpracovává osobní údaje. Může to být např. název firmy nebo organizace či jednotlivec
  • Kontaktní údaje: Měli byste poskytnout způsob, jak vás lze kontaktovat, např. telefonní číslo, e-mailovou adresu nebo fyzickou adresu.
  • Účel zpracování: Uveďte hlavní účel(y) monitorování, např. "zabezpečení majetku" nebo "prevence trestné činnosti".
  • Odkaz na další informace: Pokud je to možné a praktické, můžete uvést odkaz (např. webovou adresu), kde mohou zájemci získat více informací o zpracování, např. kompletní informace o zpracování osobních údajů, práva subjektů údajů apod.
  • Doba uchovávání: Pokud je to vhodné, můžete na značce uvést, jak dlouho budou záznamy uchovávány.
  • Ostatní relevantní informace: V závislosti na konkrétních okolnostech může být vhodné uvést i další informace, např. pokud se záznamy sdílejí s třetími stranami nebo pokud je prováděna nějaká specifická analýza obrazového materiálu (např. rozpoznávání tváří).

Závěrem, cílem označení je zajistit, aby lidé byli řádně informováni o monitorování a zpracování jejich osobních údajů. Pokud máte pochybnosti o tom, jak správně označit váš kamerový systém, doporučuji konzultovat se specialistou na ochranu dat nebo právním poradcem.

Tagy článku:

Označte správně kamerový systém

Potřebujete označit správně váš kamerový systém? Nabízíme vám nepřeberné množství různých variant označovacích cedulí.