Barion Pixel

Kamerový systém a testy oprávněnosti

21.března 2023

Test oprávněnosti v kontextu GDPR se týká určení, zda máte "oprávněný důvod" pro zpracování osobních údajů. V případě kamerových systémů to znamená určit, zda máte validní důvod pro zaznamenávání a uchovávání obrazového materiálu, na kterém mohou být identifikovány jednotlivé osoby.

Test oprávněnosti by měl zohlednit následující:

  • Účel zpracování: Proč potřebujete kamerový systém? Může to být např. zabezpečení majetku, prevence trestné činnosti nebo ochrana zaměstnanců. Účel by měl být jasně definovaný.
  • Nezbytnost: Je kamerový systém nezbytný pro dosažení stanoveného účelu? Například, pokud chcete chránit majetek před krádeží, může být kamerový systém považován za nezbytný. Pokud by bylo možné dosáhnout stejného účelu méně invazivním způsobem (tj. bez zasahování do soukromí lidí), mělo by se tak stát.
  • Vyváženost: Je třeba zvážit vaše zájmy (např. zabezpečení majetku) proti zájmům a právům jednotlivců, jejichž údaje zpracováváte. Pokud kamerový systém zasahuje do soukromí lidí více, než je nezbytné pro dosažení vašeho účelu, nemusí být jeho provoz v souladu s GDPR.
  • Transparentnost: Osoby, které mohou být kamerou zaznamenány, by měly být informovány o provozu kamerového systému, účelu zpracování a dalších právech a povinnostech podle GDPR.

Pokud provozujete kamerový systém, je důležité pravidelně provádět testy oprávněnosti a zkontrolovat, zda je provoz kamery stále v souladu s GDPR, zejména pokud dojde ke změnám v účelu zpracování nebo v technologii kamery.

Tagy článku:

Balanční test zdarma

Proveďte si zdarma balanční test pro váš kamerový systém na našem portále. Bez závazků, rychle a jednoduše.