Barion Pixel

Kamerové systémy na pracovišti

9.března 2021

Bezpečnostní kamerový systém na pracovišti za účelem kontroly zaměstnanců se řídí podle zákoníku práce § 316 zejména odstavcem 2. Dále pak nařízením GDPR. Kamerový systém tak musí být v souladu s oběma právními normami, jinak hrozí zaměstnavateli pokuta za porušení soukromí svých zaměstnanců.

Kdy lze použít kamerový systém

Nelze použít kamerový systém k běžné kontrole zaměstnanců ve všech případech, kdy se zaměstnavatel rozhodl, že je to pro něj výhodné. Ke kontrole zaměstnanců kamerovým či jiným systémem je třeba podle § 316 odstavce 2 zvláštní důvod spočívající ve zvláštní povaze činnosti zaměstnavatele. Zde se může jednat například nakládání s peněžní hotovostí, s cennými kovy nebo s majetkem vysoké hodnoty.

V případě kontroly zaměstnanců na jejich pracovištích je nutné zvolit takový způsob, který nejméně zasahuje do soukromí zaměstnanců a ctí proporcionalitu mezi zájmy zaměstnavatele a ochranou osobních údajů zaměstnanců. To znamená, že nelze rovnou zvolit bezpečnostní kamerový systém pro kontrolu zaměstnanců.Je nutné, odůvodnit z jakého důvodu byl právě kamerový systém zvolen a proč nebylo možné použít jiný méně invazivní způsob kontroly.

Kamerový systém a souhlas zaměstnance

Ke kontrole zaměstnanců kamerovým systémem není třeba získávat jejich souhlas. Monitoring se provádí podle článku 6 odstavce 1 písmene f nařízení GDPR a to nejčastěji na základě oprávněného zájmu zaměstnavatele. Informování zaměstnanců může být provedeno například formou interní směrnice, která je dostupná každému zaměstnanci. Nevyžaduje se žádný souhlasný podpis zaměstnavatele.

Možné kontroly

Kamerový systém na pracovišti může být předmětem kontroly například na základě udání nespokojeného nebo vyhozeného zaměstnance. takový kamerový systém může z titulu své funkce kontrolovat jak ÚOOÚ tak inspekce práce. V případě porušení právních předpisů hrozí pokuty od 100 tisíc do 1 milionu.

Tagy článku:

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.