Barion Pixel

Postihy při provozování kamerového systému v rozporu s nařízením GDPR

17.ledna 2023

GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) stanovuje řadu pravidel týkajících se zpracovávání osobních údajů občanů Evropské unie. Pokud organizace nebo jednotlivec provozuje kamerový systém v rozporu s tímto nařízením, může čelit značným sankcím.

Sankce za porušení GDPR se mohou lišit v závislosti na závažnosti porušení nařízení GDPR a velikostí zásahu do soukromí subjektu údajů.

Výše pokuty za porušení GDPR

Podle GDPR může být uložena jedna ze dvou úrovní pokut:

Do výše 10 milionů EUR nebo 2% celkového ročního obratu předchozího finančního roku

Podle toho, která částka je vyšší, za méně závažná porušení. To může zahrnovat věci jako nesplnění povinnosti mít určité smlouvy s dodavateli zpracování, nezajištění řádného hlášení porušení ochrany údajů nebo nesplnění povinnosti provést hodnocení dopadu na ochranu údajů.

Do výše 20 milionů EUR nebo 4% celkového ročního obratu předchozího finančního roku

Podle toho, která částka je vyšší, za závažnější porušení. Taková porušení mohou zahrnovat nedodržení základních práv subjektů údajů, např. nesplnění povinností týkajících se svobody a souhlasu, nebo nedodržení základních principů zpracování, jako je minimalizace údajů a omezení účelu.

Mimo těchto finančních pokut mohou orgány dohledu uložit i další sankce, včetně:

  • Omezení nebo zákazu zpracování údajů.
  • Povinnosti informovat dotčené osoby o porušení.

Důležité je také uvědomit si, že pokuty a sankce mohou být uplatněny na jakékoli subjekty, které zpracovávají údaje občanů EU, ať už mají sídlo v EU či nikoli. Je proto důležité zajistit soulad s GDPR, pokud zpracováváte osobní údaje občanů EU, bez ohledu na to, kde se nacházíte.

Tagy článku:

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.