Barion Pixel

Kdo odpovídá za provoz kamerového systému

15.února 2023

Z pohledu GDPR je za provoz kamerového systému odpovědný „správce“. Správce je osoba nebo entita, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. V případě kamerových systémů je to typicky majitel nebo provozovatel objektu či areálu, kde je kamera umístěna, pokud určuje, jakým způsobem a za jakým účelem budou kamerové záznamy zpracovávány.

Správce je osoba nebo nebo právní entita, která určuje účely zpracování osobních údajů.

Zodpovědnost správce

Klíčové zodpovědnosti správce v souvislosti s provozem kamerového systému zahrnují:

  • Legitimnost zpracování: Správce musí mít legitimní důvod pro zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému, např. ochrana majetku nebo zajištění bezpečnosti či ochranu zdraví osob.
  • Informování veřejnosti: Musí informovat osoby, které se mohou dostat do dohledu kamery, o tom, že je oblast monitorována, a poskytnout další informace vyžadované GDPR, např. účel zpracování, kontaktní údaje správce atd.
  • Omezení účelu: Osobní údaje by měly být zpracovávány pouze pro předem stanovený a legitimní účel.
  • Bezpečnost údajů: Správce je odpovědný za zajištění bezpečnosti zpracovávaných údajů a musí přijmout vhodná technická a organizační opatření proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování, ztrátě, zničení nebo poškození.
  • Dodržování práv subjektů údajů: Správce musí zajistit, aby byla respektována práva subjektů údajů, včetně práva na přístup k osobním údajům nebo výmaz a dalších práv stanovených v GDPR.
  • Uchování údajů: Osobní údaje by neměly být uchovávány déle, než je nezbytně nutné pro účely, pro které jsou zpracovávány.
  • Pověřenec pro ochranu údajů: Pokud je to vyžadováno, správce by měl jmenovat pověřence pro ochranu údajů (DPO) nebo kontaktní osobu jež zajišťuje komunikaci se subjekty údajů.

Kdo je zpracovatel

Je důležité poznamenat, že v některých situacích může být kromě správce také určen „zpracovatel“, což je osoba nebo entita, která zpracovává osobní údaje jménem správce. V případě kamerových systémů by to mohla být např. bezpečnostní firma, která provádí sledování kamerových záznamů na žádost majitele objektu.

Tagy článku:

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.