Barion Pixel

Když GDPR řídí kamery: Kdo skutečně musí sledovat pravidla?

1.února 2024

Objasněme si povinnosti týkající se nakládání s osobními údaji z kamerových systémů pod GDPR. Povinnost dodržovat GDPR mají všechny právnické a fyzické osoby provozující kamerové systémy pro profesionální účely, zatímco pro osobní nebo domácí účely tato povinnost neplatí. Důraz je kladen na ochranu osobních údajů, informovanost subjektů údajů a zavedení bezpečnostních opatření.

Kdo provozuje kamerový systém na místech s přístupem třetích osob, musí zajistit zpracování záznamů v souladu s GDPR.

Nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) přináší jasné směrnice ohledně zpracování osobních údajů, které se týkají i kamerových systémů. Podle tohoto nařízení mají povinnost chránit osobní údaje a zajistit jejich legální zpracování všichni provozovatelé kamerových systémů, pokud jsou tyto systémy využívány v rámci podnikatelské činnosti nebo jiných profesionálních aktivit. To znamená, že každý, kdo provozuje kamerový systém na místech s přístupem třetích osob, musí zajistit, že zpracování záznamů je v souladu s GDPR, což zahrnuje informovanost zaznamenaných osob, zajištění možnosti výkonu jejich práv podle GDPR (např. právo na přístup k informacím, opravu, výmaz údajů, atd.) a zavedení příslušných bezpečnostních a technických opatření pro ochranu těchto údajů.

Kdo nemusí sledovat GDPR

Naopak, pokud někdo používá kamerový systém výhradně pro osobní nebo domácí účely, jakými mohou být například bezpečnostní kamery kolem soukromého domu na vlastním pozemku, tento provozovatel spadá mimo působnost GDPR. Důležité je však zdůraznit, že "osobní nebo domácí účely" se vykládají velmi striktně a jakmile je kamerový systém používán jakýmkoli způsobem, který přesahuje čistě osobní nebo domácí rámec (např. monitorování zaměstnanců, zákazníků v obchodě, nájemníků atd.), stává se subjekt povinným dodržovat pravidla GDPR.

Co musí provozovatel sledovat

Provozovatelé kamerových systémů musí tedy být dobře informováni o svých povinnostech pod GDPR, což zahrnuje nejen analýzu vlivu kamerového systému na ochranu osobních údajů, ale také zavedení jasných procesů pro zajištění transparentnosti, ochrany a bezpečnosti zpracovávaných údajů. To zahrnuje například vytvoření a veřejné zpřístupnění politiky zpracování osobních údajů, vedení záznamů o zpracovatelských činnostech, zajištění fyzického a digitálního zabezpečení uložených dat a pravidelné provádění posouzení vlivu na ochranu údajů pro vyhodnocení potenciálních rizik.

Povinnosti zahrnují i vytvoření veřejné politiky zpracování osobních údajů.

Vzhledem k těmto požadavkům je zřejmé, že GDPR klade na provozovatele kamerových systémů značnou míru odpovědnosti, a je nezbytné, aby byli vůči těmto povinnostem proaktivní a důslední, aby se vyhnuli potenciálním sankcím za porušení nařízení.

Souhrn faktů

  • GDPR se vztahuje na všechny, kdo provozují kamerové systémy v rámci podnikání.
  • Fyzické osoby používající kamery pro osobní/domácí účely nespadají pod GDPR.
  • Ochrana osobních údajů, transparentnost a bezpečnost jsou klíčové aspekty.
  • Význam pravidelné revize a dodržování GDPR pro vyhnutí se sankcím.

Tagy článku:

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.