Barion Pixel

Jaký potřebuji souhlas k instalaci kamerového systému

9.července 2018

Dosavadní praxe ukazuje, že pro vhodně navržený kamerový systém, jež nezasahuje ve značné míře do soukromí monitorovaných osob, nevyžaduje explicitní souhlas všech osob, jež budou monitorovány. V praxi by to ani nebylo možné. Je však nutné splnit informační povinnost vůči všem osobám, jež budou monitorovány. V případě osob, které provozovatel kamerového systému zná (například obyvatelé domu), je nutné provést nejlépe písemnou informační povinnost a to před zahájením pořízení kamerového systému a před zahájením shromažďování osobních údajů. Totéž platí i pro obyvatele, jež se stávají známými až po zahájení sběru osobních údajů (například přistěhují se).

U osob, jež se v monitorovaném oblasti pohybují nepravidelně nebo správce nezná jejich kontakt, je nutné provést informační povinnost vhodným umístěním předepsaných informačních tabulek u všech vstupů do monitorovaných prostor.

Tagy článku:

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.