Pravidla pořizování záběrů bezpečnostní kamerou

10.září 2019

Pořizování záznamů kamerovým systémem se řídí zejména občanským zákoníkem, jež stanovuje pravidla upravující zásah do soukromí osob. Konkrétně to stanovuje paragraf 86/2012 občanského zákoníku, který mimo jiné říká, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.

Pokud k takové činnosti dochází, je nutné se obrátit jako první na stranu, jež toto nařízení porušuje a požadovat nápravu. Pokud tento prostředek selže, je nutné se obrátit na soud a domáhat se upuštění od neoprávněného zásahu do soukromí a odstranění jeho následků.

Co stanovuje §86/2012

  • Narušovat soukromé prostory jiných.
  • Sledovat soukromý život jiných.
  • Pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy o soukromém životě jiných.
  • Využívat pořízené záznamy o soukromém životě jiných třetí osobou.
  • Šířit získané záznamy o soukromém životě jiných.

Je nutné neplést si výše uvedenou právní úpravu s evropským nařízením GDPR. GDPR upravuje až následný proces, jež nakládá se získanými záběry jako s osobními údaji. Proto samotná instalace kamerového systému spadá do občanského zákoníku a zpracování záznamů jako ososbních údajů do nařízení GDPR.

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.