Barion Pixel

Pravidla pořizování záběrů bezpečnostní kamerou

10.září 2019

Pořizování záznamů kamerovým systémem se řídí zejména občanským zákoníkem, jež stanovuje pravidla upravující zásah do soukromí osob. Konkrétně to stanovuje paragraf 86/2012 občanského zákoníku, který mimo jiné říká, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.

Pokud k takové činnosti dochází, je nutné se obrátit jako první na stranu, jež toto nařízení porušuje a požadovat nápravu. Pokud tento prostředek selže, je nutné se obrátit na soud a domáhat se upuštění od neoprávněného zásahu do soukromí a odstranění jeho následků.

Co stanovuje §86/2012

  • Narušovat soukromé prostory jiných.
  • Sledovat soukromý život jiných.
  • Pořizovat zvukové nebo obrazové záznamy o soukromém životě jiných.
  • Využívat pořízené záznamy o soukromém životě jiných třetí osobou.
  • Šířit získané záznamy o soukromém životě jiných.

Je nutné neplést si výše uvedenou právní úpravu s evropským nařízením GDPR. GDPR upravuje až následný proces, jež nakládá se získanými záběry jako s osobními údaji. Proto samotná instalace kamerového systému spadá do občanského zákoníku a zpracování záznamů jako ososbních údajů do nařízení GDPR.

Tagy článku:

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.