Barion Pixel

Právní důsledky instalace atrapy kamerového systému

22.listopadu 2023

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) prošetřoval použití atrapy kamerového systému zaměstnavatelem pro dohled nad zaměstnanci. Zjistil, že nebylo porušeno GDPR, protože nedocházelo ke zpracování osobních údajů. Nicméně, ÚOOÚ předal věc Inspektorátu práce kvůli potenciálnímu porušení pracovněprávních předpisů.

Inspektorát práce potvrdil porušení zákoníku práce, konkrétně § 302 písm. c), který vyžaduje, aby vedoucí zaměstnanci vytvářeli příznivé pracovní podmínky a zajišťovali bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Předseda ÚOOÚ Jiří Kaucký zdůraznil, že i když atrapou kamery nelze sbírat osobní údaje, může být její instalace hodnocena jako nepřiměřený tlak na zaměstnance z pohledu zákoníku práce. V případě klamání zaměstnanců o používání skutečných kamer by došlo k porušení GDPR.

ÚOOÚ v této souvislosti nezkoumal vztah mezi informační povinností a použitím atrapy kamery. Pokud by zaměstnavatel lhal o používání skutečných kamer, měl by být postižen za porušení pracovněprávních předpisů i GDPR. Pokud by v dokumentaci nic o kamerách neuváděl, mohlo by to vyvolat nejistotu u zaměstnanců, což by rovněž mohlo vést k porušení pracovního zákona. ÚOOÚ zatím nevyužil příležitosti podrobněji se věnovat této otázce.

Závěr

V případu instalace atrapy kamerového systému zaměstnavatelem je důležité rozlišovat mezi právními aspekty v rámci ochrany osobních údajů a pracovního práva. I když takové zařízení samo o sobě není v rozporu s GDPR, protože nezaznamenává osobní údaje, může přesto představovat porušení pracovních předpisů. To je dáno potenciálním nepřiměřeným tlakem na zaměstnance, který může instalace atrapy vyvolávat. Zvláštní pozornost je třeba věnovat situacím, kdy zaměstnavatel zaměstnance klame ohledně skutečné povahy dohledu. V takových případech může dojít k porušení jak pracovněprávních předpisů, tak GDPR. Úřad pro ochranu osobních údajů má příležitost prohloubit diskusi a poskytnout detailnější vedení v této oblasti, ale zatím tak neučinil. Je důležité, aby zaměstnavatelé pečlivě zvažovali důsledky používání atrap kamerových systémů, aby se vyhnuli právním komplikacím a zachovali důvěru svých zaměstnanců.

Tagy článku:

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.