Barion Pixel

Rozpoznávání obličejů: Technologie budoucnosti mezi bezpečností a soukromím

7.prosince 2023

Technologie rozpoznávání obličejů, které se využívají pro různé účely jako odemykání telefonů nebo identifikaci osob, přinášejí s sebou i značná rizika, zejména v oblasti ochrany osobních údajů a soukromí. Tyto technologie úzce souvisí se zpracováním biometrických údajů, což má dopad na základní práva a svobody. Evropské zákony, jako je GDPR, regulují zpracování těchto údajů, ale existují výjimky pro souhlas nebo nezbytnost v rámci pracovního práva.

V oblasti trestního práva jsou uplatňována zvláštní pravidla, zahrnutá v směrnici LED a v zákonu o Policii ČR. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů nedávno vydal pokyny, které zdůrazňují nutnost souladu s LED směrnicí a potřebu omezeného a přiměřeného používání technologií rozpoznávání obličejů, s konzultacemi s dozorovým úřadem. Mezi doporučeními je i zakázání biometrické identifikace na dálku na veřejně přístupných místech a systémů, které by mohly vést k diskriminaci.

Zatím neexistuje závazný dokument regulující používání těchto systémů všeobecně, což zanechává podnikatele a instituce odkázány na stávající evropské dokumenty a praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vzhledem k novosti technologie, je obtížné najít jasná pravidla pro její používání.

Tagy článku: