Barion Pixel

Moje soukromá kamera snímá veřejný prostor, co s tím?

5.ledna 2021

Pokud provozujete bezpečnostní kamerový systém jako soukromá osoba a vaše kamera snímá i veřejný prostor mění se zde situace. S užitím záznamů pro osobní potřebu se tato situace mění na tzv. oprávněný zájem správce kamerového systému, který je definován evropským nařízením GDPR v čl. 6 odst. 1 písm. F. Z tohoto důvodu bude nutné splnit podmínky, které nařízení GDPR vyžaduje po správci takového kamerového systému. Dochází zde totiž ke střetu vaší osobní potřeby chránit vlastní majetek s potřebou ostatních osob, které mají právo nebýt předmětem trvalého sledování kamerovým systémem.

Jaké jsou podmínky

Základnmí předpokladem je minimalizace zaznamenávání veřejného prostoru pouze na nejnutnější možnou část. Nastavení snímání tak, aby bylo dosaženo vašeho účelu ochrany majetku ale snížil se maximální možný dopad na kolemjdoucí osoby, jež mají právo na ochranu svého soukromí.

Označení kamerového systému

Důležité je správně označit kameru tak, aby procházející osoby věděly, že jsou v této oblasti sledovány kamerovým systémem. To znamená, opatřit například plot nebo zeď cedulí s informací o kamerovém systému a jeho provozovateli.

Zabezpečení osobních údajů

Pro maximální právní jistotu je vhodné, zajistit veškeré podmínky, které požaduje evropské nařízení GDPR po takovém provozovateli kamery. To znamená, že váš kamerový systém by měl být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k úniku osobních údajů. Měli byste mít nejlépe písemně rozmyšleno, jakým způsobem budete nakládat s kamerovými záznamy a kdo k nim bude mít přístup.

Prokázat vážný důvod

V případě kontroly z úřadu pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ budete muset předložit vážný důvod, proč zaznamenáváte veřejný prostor. To znamená, že byste měli být schopni prokázat, že vám například v minulosti byla způsobena škoda na majetku v této oblasti. A proto se snažíte chránit svůj majetek touto cestou. Pouhé konstatování, že chráníte majetek nemusí být dostatečné a úřad jej může zamítnout.

Nejlepší způsob je veřejný prostor vůbec nesnímat a omezit svůj kamerový systém pouze na ochranu majetku na vlastním pozemku.

Tagy článku: