Barion Pixel

Správce osobních údajů - Strážce vašich práv v digitálním světě

15.listopadu 2023

Odkryjte klíčovou roli správce osobních údajů podle GDPR, jeho povinnosti a způsoby, jak zabezpečuje transparentnost a ochranu vašich údajů. Naučte se o právech, která máte jako subjekt údajů, včetně přístupu, opravy, výmazu a více.

 • Definice a role správce osobních údajů.
 • Povinnosti správce vůči subjektům údajů: informovanost, transparentnost, zabezpečení.
 • Práva subjektů údajů a jak je správce musí respektovat.
 • Odpovědnost a sankce na nesplnění nařízení GDPR

Správce osobních údajů je klíčovou postavou v rámci GDPR, která určuje, jak a proč jsou osobní údaje zpracovávány. Jeho povinnosti zahrnují zajištění, že zpracování osobních údajů je prováděno transparentně, v souladu s právními předpisy a za účelem, který byl jasně komunikován subjektům údajů. V rámci kamerových systémů se většinou jedná o oprávněný zájem správce osobních údajů.

Správce musí rovněž zajistit bezpečnost údajů prostřednictvím technických a organizačních opatření a reagovat na požadavky subjektů údajů ohledně jejich práv:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů
 • Právo podat námitku a podat stížnost
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost
 • Právo odvolat souhlas, pokud byl poskytnut

Navíc správce musí vést záznamy o zpracovatelských činnostech a v případě porušení ochrany údajů toto porušení nahlásit dohlížejícímu úřadu a v některých případech i dotčeným subjektům údajů.

Pro lepší ilustraci: Pokud firma shromažďuje osobní údaje zákazníků například ve formě kamerových záznamů, musí zajistit, že tyto údaje jsou používány pouze pro účely, o kterých byli zákazníci informováni (např. ochrana majetku nebo zdraví osob), a že jsou chráněny před neoprávněným přístupem.

Odpovědnost správce

V rámci GDPR hrozí správci osobních údajů pokuty až do výše 20 milionů EUR nebo do výše 4 % z celosvětového ročního obratu společnosti za předchozí finanční rok, podle toho, která částka je vyšší. Tyto sankce se mohou vztahovat na porušení zásad zpracování, jako je nedostatečná ochrana údajů, nedodržení práv subjektů údajů, neoprávněné předávání osobních údajů nebo nevhodné zpracování údajů. Rozsah a výše pokut závisí na závažnosti porušení, přičemž GDPR zdůrazňuje potřebu účinné, proporcionální a odrazující sankce.

Tagy článku:

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.