Barion Pixel

Příklad správné informační cedulky kamerového systému dle GDPR

13.července 2018

V současné době, kdy je ochrana osobních údajů a soukromí klíčová, je důležité, aby byly prostory monitorované kamerovými systémy řádně a transparentně označeny. Představme si proto ideální příklad označovací cedule, která by měla být umístěna u vstupu do jakéhokoli veřejně přístupného prostoru monitorovaného kamerovým systémem.

Design a obsah cedule

Označovací cedule je navržena tak, aby na první pohled upoutala pozornost a byla snadno čitelná. Základními prvky jsou:

  • Piktogram kamery: Velký a srozumitelný piktogram kamery jako stěžejní část cedule, který jednoznačně signalizuje přítomnost kamerového systému.
  • Upozornění: Vedle piktogramu následuje jasné a stručné textové upozornění znějící například: „Monitorování prostoru kamerovým systémem.“ Tento text může být doplněn o účel monitoringu, například pro zvýšení bezpečnosti nebo způsob provozování, například se záznamem.
  • Identifikace správce: Další část cedule informuje o tom, kdo je správcem kamerového systému. Zahrnuje název společnosti či instituce, kontaktní údaje a, pokud je to možné, odkaz na webové stránky pro další informace.
  • Právní základ a práva: Na ceduli je rovněž uveden stručný popis právního základu zpracování získaných záznamů, účelu kamerového systému. Dále pak základní informace o právech subjektů údajů, včetně odkazu na další zdroje, kde se mohou dozvědět více.

Jednu možnost, jak navrhnout označovací ceduli kamerového systému naleznete na konci tohoto textu nebo si ji můžete stáhnout po registraci do portálu Kamery Legálně CZ.

Většina prodávaných cedulí na našem trhu nesplňuje požadavky GDPR.

Materiál a umístění

Cedule by měla být vyrobena z odolného materiálu schopného odolávat vnějším vlivům, jako jsou nepříznivé počasí nebo UV záření, což zajistí její dlouhodobou trvanlivost. Umístěna by měla být na místech, která jsou dobře viditelná všem návštěvníkům ještě před vstupem do monitorovaného prostoru, ideálně ve výšce očí.

Závěr

Níže uvedená příkladová označovací cedule prezentuje, jak by mělo být označení realizováno, aby byly splněny všechny právní požadavky a zároveň bylo zajištěno respektování práv subjektů údajů. Správné označení je základním předpokladem pro transparentní a zodpovědné využívání kamerových systémů.

Po přihlášení do portálu Kamery Legálně CZ si lze stáhnout návrh označovací cedule a další dokumenty k vašemu kamerovému systému ve formátu PDF pro vaše použití.

Ukázková cedulka označující kamerový systém dle požadavků GDPR

Tagy článku:

Označte správně kamerový systém

Potřebujete označit správně váš kamerový systém? Nabízíme vám nepřeberné množství různých variant označovacích cedulí.