Barion Pixel

Kamerové systémy a co u nich kontroluje ÚOOÚ

13.dubna 2021

Pokud provozujete bezpečnostní kamerový systém může se stát, že k vám přijde na kontrolu úředník z úřadu pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ. Tyto kontroly jsou prováděny náhodně nebo například na udání. Kontrola má za cíl zjistit, zda nakládáte s osobními údaji získanými z kamerového systému podle zákona a dle nařízení GDPR. Součástí kontroly je zjištění, zda máte vypracované veškeré nutné směrnice pro nakládání s osobními údaji a zdali nakládáte podle nich.

Co budou kontrolovat

Jako první budete muset obhájit důvod, proč používáte k ochraně svého majetku kamerový systém a nikoliv jiný způsob, který méně zasahuje do soukromí osob pohybujících se v monitorované oblasti kamerového systému. Toto se nejlépe dokazuje pomocí předložení jednotlivých testů jako je test oprávněných zájmů, test nevyhnutelnosti a balanční test. Dále proběhne kontrola vypracované směrnice o způsobu nakládání s osobními údaji dle směrnice GDPR. Zejména zda směrnice obsahuje vše, co má a zda podle ní zpracováváte získané osobní údaje.

Správné informování osob

Kontrola se také zaměří na správné označení kamerového systému. Na vhodné informování všech osob vstupujících do monitorované oblasti vašeho kamerového systému. Bude třeba prokázat, zda jste správně informovali všechny osoby, jež je možné z vaší strany kontaktovat. Zda máte správně rozmístěné informační cedule o monitorování kamerovým systémem u všech vstupů do monitorované oblasti a jestli jsou cedule dostatečné k informování o kamerovém systému.

Přístup k osobním údajům

V neposlední řadě je kontrolováno jak nakládáte s osobními údaji a zda nedochází k jejich úniku, zneužívání a nebo k nim nemají přístup osoby, jež nejsou pověřeny zpracováním osobních údajů správcem kamerového systému. Součástí toho je i kontrola, zda vedete správně veškeré záznamy o zpracování osobních údajů jako je například provozní kniha kamerového systému nebo jiný způsob zaznamenávání o nakládání s osobními údaji.

Co nejčastěji kontrolují

  • Vhodnost použití kamerového systému a účel použití.
  • Správné zpracování směrnic o nakládání s osobními údaji.
  • Vhodné informování osob a označení kamerového systému.
  • Způsob nakládání s osobními údaji a jejich zpracování.
  • Zabezpečení zpracování osobních údajů a přístup k nim.

Tagy článku:

Legalizujte svůj kamerový systém

Udělejte poslední krok a přestaňte riskovat pokutu za to, že chráníte svůj majetek. Postavte svůj kamerový systém na vaši stranu.