Barion Pixel

Jak dát kamerový systém do souladu s GDPR nařízením

GDPR nařízení přineslo změny pro většinu provozovatelů kamerových systémů. A to včetně provozovatelů, jež si kamerový systém pořídili již před účinností GDPR nařízení. Vzhledem k předešlé poměrně přísné právní úpravě, která platila v českém právním prostředí ohledně kamerových systémů, nebyl přechod pro ty provozovatele, co dodržovali předchozí právní úpravu natolik drastický, jak se uvádělo v tisku. GDPR nařízení zrušilo povinnou registraci u Úřadu pro ochranu osobních údajů a definovalo jasné povinnosti, jež má provozovatel kamerového systému dodržovat.

Musím to vůbec řešit?

Každý provozovatel kamerového systému, na nějž se vztahuje GDPR nařízení je povinen jej dodržovat. Tím mu vznikají určité povinnosti, jež musí dodržovat. V opačném případě se vystavuje pokutě od Úřadu pro ochranu osobních údajů. A nejen to, otevírá prostor pro udání od nespokojených zákazníků. A v neposlední řadě defacto znehodnocuje svůj kamerový systém, jelikož záznamy získané kamerovým systémem bez dodržení všech povinností, jsou nelegálně získané a nelze je použít pro obhajobu svých práv.

Jak ho dát do souladu

Abyste svůj kamerový systém dali do souladu s GDPR nařízením budete muset provést několik úprav, zejména pokud jste dodržovali pouze sporadicky předchozí právní úpravu. Kamerový systém totiž nesmí být používán jako nástroj ke sledování provozu ve vašem objektu, ale jen za definovaným účelem. Proto je nutné zpracovat GDPR dokumentaci a tu dodržovat. V základu budete muset provést následující kroky:

  • Zvolit účel kamerového systému.
  • Nechat si sestavit směrnici o nakládání s osobními údaji.
  • Zveřejnit pravidla podle kterých nakládáte s osobními údaje.
  • Správným způsobem informovat všechny osoby, jež mohou být zaznamenány kamerovým systémem.
  • Vymezit pravomoci a přístupy ke kamerovému systému a k záznamům.
  • Pravidelně provádět kontrolu a údržbu a řešit případné dotazy na zpracování osobních údajů.
  • A zejména nakládat s osobními údaji podle pravidel pro jejich ochranu.
Service Middle Image

Toto je základní výčet povinností. Při zpracování GDPR dokumentace vyjdou jednotlivé povinnosti podle typu kamerového systému a jeho účelu. Proto je vhodné nechat si odborně zpracovat veškerou dokumentaci ke GDPR. Důležité je také pravidelně udržovat dokumentaci aktuální včetně osob s přístupem k záznamům.

Bude mi to k něčemu?

Toto je nejdůležitější otázka. Určitě nechceme abyste zbytečně vyhodili čas a peníze. Proto jsme pro vás vytvořili jednoduchého průvodce, který vyhodnotí zdali se na vás podmínky GDPR vztahují nebo ne. Tím se ujistíte, zdali vám nabízená služba bude užitečná nebo ne.

POTŘEBUJI TO?