Barion Pixel

Jak zjistím, zdali se mne týká GDPR nařízení

Provozujete-li kamerový systém se záznamem, může se vás týkat GDPR nařízení zavedené v celé evropské unii v roce 2018. Pokud nesplníte všechny podmínky GDPR nařízení, jež vám z něj vyvstávají, může se stát, že vás nemine pokuta od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jak tedy zjistit co se vás přesně týká a zdali to splňujete? Pokusíme si to projít na následujících řádkách.

Týká se mně vůbec GDPR nařízení?

Pokud provozujete kamerový systém na svém soukromém pozemku, na který nevstupuje veřejnost můžete si oddechnout. GDPR nařízení se vás netýká a co si na svém ohraničeném pozemku nebo ve svém bytě nahráváte a sledujete, je čistě vaše soukromá věc, pokud dodržujete obecně platné zákony ČR. Pozor ale aby kamera nesnímala sousední pozemek, veřejný pozemek nebo přístupnou část vašeho pozemku. V takovém případě porušujete soukromí sousedního pozemku.

Pozor, pokud je pozemek nebo objekt přístupný nebo na něm provozujete obchodní činnost, kam přicházejí lidé z ulice nebo vaši klienti či dodavatelé, tak už GDPR jen tak neujdete. Budete muset zpracovat GDPR dokumentaci a dodržovat veškerá nařízení.

Service Middle Image

Povinnost musí dodržovat i ti majitelé objektů, jež je pronajímají a nezáleží, zdali pouze část nebo celek. Jakmile se osoba nájemce nebo osoby, které za ním přicházejí mohou dostat do záběru kamery a tím i na záznam, musí majitel objektu dodržovat povinnosti GDPR nařízení.

Ty, jež se to určitě týká

Pokud provozujete objekt nebo prostory s přístupem veřejnosti a tyto části monitorujete, týká se vás GDPR nařízení. Nejčastěji se jedná o obchodní prostory, nájemní budovy nebo výrobny. Je třeba upozornit i na to, že za veřejnost se počítají i zaměstnanci a další osoby, jež vcházejí do monitorovaného prostoru jako jsou dodavatelé, speditéři a podobně.

V takovém případě je nutné zpracovat GDPR dokumentaci a nakládat se získanými osobními údaji podle zákonů a nařízení. V opačném případě se vystavujete nebezpečí pokuty od Úřadu pro ochranu osobních údajů. A nejen to. Vaše záznamy jsou v takovém případě získané nelegální cestou a nelze je použít jako důkazy pro případné obhajování vašich práv.

Bude mi to k něčemu?

Toto je nejdůležitější otázka. Určitě nechceme abyste zbytečně vyhodili čas a peníze. Proto jsme pro vás vytvořili jednoduchého průvodce, který vyhodnotí zdali se na vás podmínky GDPR vztahují nebo ne. Tím se ujistíte, zdali vám nabízená služba bude užitečná nebo ne.

POTŘEBUJI TO?